Kiitokset

Tämän sivuston osiot ovat seuraavien henkilöiden kirjoittamia:

Saapuminen, Tausta, Arviointi ja Viestintä sidosryhmien kanssa: Emmanuelle le Pichon-Vorstman, Sergio Baauw & Suzanne Dekker

Eriyttäminen: Piet Van Avermaet, Jan De Mets & Jan Royackers

Kulttuurienvälinen osaaminen: Fred Dervin & Ashley Simpson

Käännös espanjaksi: Carolina Holbeche Bastos Cravo de Albuquerque

Käännös ranskaksi: Delphine Holbecq

Lisäksi haluamme kiittää Marie Steffensia hänen kontribuutiostaan verkkosivujen rakentamisessa ja Romée van Erningiä sekä Marleen Berkhoutia heidän avustaan
Saapuminen, Tausta, Arviointi ja Viestintä sidosryhmien kanssa -osioiden kanssa.

Lopuksi haluamme osoittaa kiitollisuutemme Emmanuelle le Pichonille ja Venhar Sariaslanille, EDINA projektin alkuunpanijoille. Ilman heidän aloitettaan, tätä sivustoa ei olisi koskaan syntynyt.