Arviointi

Tässä osiossa keskitytään vastikään maahan tulleiden oppilaiden havainnointiin ja arviointiin. Käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa arvioinnin tarkoitus sekä kokeiden kulttuurisidonnaisuus. Täältä löytyy myös vinkkejä siihen, kuinka arvioida paremmin.