Viestintä sidosryhmien kanssa

Oppilaiden vanhemmat ja/tai sukulaiset ovat koulun tärkeimmät kasvatuskumppanit.