Logo Universiteit Utrecht

Education of International Newly Arrived migrant pupils at primary and secondary school level

Country reports

De Country Reports zijn bedoeld om een beeld te schetsen van de situatie van de schoolsystemen (basis- en middelbaar) voor NAMS van de drie verschillende landen en steden vanuit een kwalitatief standpunt. Deze rapporten zullen precieze informatie verschaffen over de actuele situatie van deze schoolsystemen in elke stad, met extra aandacht voor het onderwijs aan NAMS.

Het voornaamste doel van het rapport is om uiteindelijk op beleidsniveau het programma in te voeren, op basis van de feiten en perspectieven die worden verschaft. Politieke vertegenwoordigers zullen de resultaten gebruiken om de ondersteuning van de NAMS in hun land en/of stad te verbeteren en te versterken.

 

Link naar: Country Report Finland (Engelse versie)

Link naar: Country Report Nederland

Link naar: Country Report Flanders (Engelse versie)

 

Daarnaast is er een poster gemaakt om het EDINA project te presenteren. Bekijk deze EDINA poster hier!

 

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.