Logo Universiteit Utrecht

Education of International Newly Arrived migrant pupils at primary and secondary school level

Nieuws

“Anderstalige leerlingen afhankelijk van welwillendheid school”

“Voor anderstalige nieuwkomers verloopt het onderwijsparcours niet altijd van een leien dakje. […] Flexibele leertrajecten zouden het leven van de anderstalige leerlingen makkelijker moeten maken, maar worden niet in elke school toegepast.”

“Dat het om een gunst gaat, en geen recht is voor leerlingen met leermoeilijkheden, heeft als gevolg dat niet alle scholen individuele leertrajecten zullen opstarten. [L]eerlingen met leermoeilijkheden [zijn] te vaak afhankelijk van de welwillendheid van een lerarenkorps. Er is dringend nood aan een structurele omkadering van hogerhand”, geeft Viaene aan.

Lees meer op de website van Apache: https://www.apache.be/2017/08/30/anderstalige-leerlingen-afhankelijk-van-welwillendheid-school