Logo Universiteit Utrecht

Education of International Newly Arrived migrant pupils at primary and secondary school level

Nieuws

“Zet kinderen van verschillende niveaus bij elkaar”

De Nederlandse krant Trouw publiceerde een artikel over het differentiëren van leerlingen, en de huidige tendens om leerlingen snel in te delen in niveaus:

“Los van de fysieke scheiding naar niveau, maken leerkrachten in de klas ook onderscheid door hun benadering van leerlingen, vaak onbewust. Met collega’s aan de Radboud Universiteit Nijmegen toonde Denessen aan dat etnische vooroordelen van leraren doorwerken in hun klas: kinderen met een Nederlandse achtergrond presteren er beter dan Marokkaanse en Turkse kinderen. Een negatieve houding tegenover dyslectici zet die groep verder op achterstand.”

Lees het volledige artikel op de website van Trouw: https://www.trouw.nl/samenleving/-zet-kinderen-van-verschillende-niveaus-bij-elkaar-~ad341421/