Logo Universiteit Utrecht

Education of International Newly Arrived migrant pupils at primary and secondary school level

Nieuws

NAOS Eind Conferentie: Do Europe In One Day!

Op 21 juni heeft het NAOS project, een Erasmus+ partner project van EDINA, zijn eind conferentie georganiseerd. De afgelopen drie jaar heeft NAOS vele uitwisselingen tussen scholen in Europese landen georganiseerd, zodat verschillende betrokken partijen konden leren van elkaars kennis, ervaring en good practices. Bij NAOS staat de professionele capaciteit van leerkrachten die te maken hebben met diversiteit naar aanleiding van migratie, centraal. Volgens NAOS, bestaat deze professionele capaciteit onder andere uit samenwerking en uitwisseling tussen professionals uit het onderwijs en partijen die te maken hebben met de ontwikkeling en pedagogiek van het kind. In totaal hebben tien Europese landen deelgenomen aan de uitwisseling en zijn er case studies gedaan in drie andere landen.

De titel van de conferentie, ‘Do Europe In One Day’, was erg toepasselijk. Dit bleek vooral tijdens de opening van de dag, waar elke partner gevraagd werd om het publiek een goedemorgen te wensen in zijn of haar eigen taal of talen. Elk land werd vertegenwoordigd door een organisatie of school, die gedurende de dag presentaties en workshops gaven. Zo kreeg het publiek inzicht in de kwesties die er in andere landen spelen en hoe hier door de partners met succes op gereageerd is. Elk land heeft een video gemaakt over de manier waarop een bepaalde organisatie of school met diversiteit is omgegaan:  http://naos.risbo.org/video-implemation-studies/ . Aan het einde van de dag gaf coördinator Regine Hartung een presentatie over een adviesbureau dat materiaal en adviezen verstrekt op het gebied van interculturele educatie.

Het was een hele informatieve dag  en het was erg inspirerend om alle landen samen te zien, om zo onze diversiteit te vieren en onze kennis uit te wisselen. Ook al is het jammer dat het project ten einde is, het is duidelijk dat NAOS heeft bijgedragen aan de professionalisering en internationalisering van het onderwijs door heel Europa!

Voor meer informatie over de bovengenoemde case studies, video’s en materialen die NAOS heeft ontwikkeld, kijk dan op http://naos.risbo.org/