Logo Universiteit Utrecht

Education of International Newly Arrived migrant pupils at primary and secondary school level

Agenda

1 - 30 april 2018

Multiplier Event – BE

In April 2018 zal het multiplier event plaatsvinden voor België. De exacte datum en het programma volgen spoedig.

Tijdens dit multiplier evenement zullen de bevindingen en aanbevelingen gebaseerd op de implementatie van de tool door scholen en docenten in de partnerstad Gent worden gepresenteerd. Deze bijeenkomst zal open zijn voor belanghebbenden (scholen, pedagogische ondersteuningsdiensten, lerarenopleidingen) en locale en landelijke beleidsmedewerkers op het gebied van onderwijs in integratie.