Logo Universiteit Utrecht

Education of International Newly Arrived migrant pupils at primary and secondary school level

Agenda

21 maart 2018
Rotterdam, Nederland

Multiplier Event – NL

De laatste National Project Group Nederland zal een EDINA multiplier event worden. Dit evenement zal plaats vinden te Rotterdam op 21 maart 2018!

Tijdens dit multiplier evenement zullen de bevindingen en aanbevelingen gebaseerd op de implementatie van de tool door scholen en docenten in de partnerstad Rotterdam worden gepresenteerd. Deze bijeenkomst zal open zijn voor belanghebbenden (scholen, pedagogische ondersteuningsdiensten, lerarenopleidingen) en locale en landelijke beleidsmedewerkers op het gebied van onderwijs in integratie.