Logo Universiteit Utrecht

Education of International Newly Arrived migrant pupils at primary and secondary school level

Agenda

1 - 31 maart 2018

Multiplier Event – NL

De laatste National Project Group Nederland zal een EDINA multiplier event worden. Dit evenement zal plaats vinden te Rotterdam in maart 2018. De exacte datum hiervoor wordt nog bekend gemaakt.

Tijdens dit multiplier evenement zullen de bevindingen en aanbevelingen gebaseerd op de implementatie van de tool door scholen en docenten in de partnerstad Rotterdam worden gepresenteerd. Deze bijeenkomst zal open zijn voor belanghebbenden (scholen, pedagogische ondersteuningsdiensten, lerarenopleidingen) en locale en landelijke beleidsmedewerkers op het gebied van onderwijs in integratie.