Hyviä käytäntöjä

Alta löydät listan konkreettisia aktiviteetteja, joita voit käyttää hiljattain maahan saapuneista koostuvassa ryhmässä tai ryhmässä, jossa on mukana vasta maahan tulleita oppilaita. Heidät ryhmitetään vahvimman kielitaitonsa mukaan. Huomaa, että nämä aktiviteetit voidaan järjestää tavanomaisessa tai eriytetyssä kontekstissa (ryhmätyö, urakkatyö, jne. Ks. “menetelmiä luokkatyöskentelyyn”).

Joitain teksteissä esiintyviä viittauksia:
“kirjoitustaulu”: viittaa tablettiin, jota oppilaat voivat käyttää luokassa, pieneen kirjoitustauluun tai muovikansiossa olevaan valkoiseen paperiin. Oppilaat voivat kirjoittaa siihen taulutussilla. Näin voit nopeasti kurkistaa oikeat vastaukset, kun he pitelevät sitä edessään.
*(): oppilaat, jotka ovat lukutaidottomia tai lukutaidon alkuvaiheissa, voivat osallistua tähän aktiviteettiin.
“diff”**: tarkoittaa “eriyttämisvinkkiä”, joskus on mahdollista eriyttää aktiviteetin sisällä.

1 - listening skills
2 - reading skills
3 - speaking skills
4 - writing skills

Nämä menetelmät voivat stimuloida luovuuttasi opettajana. Näissä raameissa voit antaa tehtäviä kronologisesti sekä samanaikaisesti (oppilaiden tarpeita vastaavasti).

  1. think pair share
  2. inner circle
  3. placemat
  4. jigsaw
  5. activating direct instruction
  6. corner work
  7. co-teaching
  8. pre-teaching
  9. flipping the classroom

Esimerkki inklusiivisesta oppitunnista

Tällä oppitunnilla aloitimme perinteisestä oppitunnista ja teimme siitä helposti lähestyttävän hiljattain maahan tulleille oppilaille.

Opettajien kokemuskertomukset

Nämä opettajat kokeilivat edellä esiteltyjä didaktisia rakenteita ja kertovat kokemuksistaan.

1. Lähtöliput

Lähtöliput antavat selkeän kuvan siitä, mitä oppilaat ovat oppineet oppitunnillasi, tai miten he arvioivat itseään. Laita heidät kirjoittamaan nimensä paperille yhteen kolmesta laatikosta. Laatikko 1 tarkoittaa “ymmärsin kaiken”, laatikko 2 tarkoittaa “minulla on vielä vaikeuksia tämän kanssa”, laatikko 3 tarkoittaa “en ymmärtänyt lainkaan”.

Opettaja Emmelien antoi sanelun. Lopuksi hänen oppilaansa laittoivat sanelunsa yhteen kolmesta laatikosta.
Laatikko 1: “Tämä oli helppoa minulle”.
Laatikko 2: “Tämä oli aika vaikeaa”.
Laatikko 3: “Tämä oli katastrofi”.

Tällä tavoin hän voi nähdä tietävätkö hänen oppilaansa, kuinka taitavia he ovat.

Opettaja Liesbet teki arviointilomakkeen, jossa myös oppilaat arvioivat itseään. Tässä lomakkeessa oppilaat laittavat nimensä sellaisen hymiön viereen, joka vastaa heidän tunnetilaansa:
Vihreä hymiö: Ymmärsin selvästi.
Keltainen hymiö: Minulla on vielä vaikeuksia.
Punainen hymiö: Tämä oli liian vaikeaa.
Tällä tavalla hän tietää, mihin osa-alueisiin hänen tulee keskittyä seuraavalla oppitunnilla.

2. Käänteinen luokkahuone

Opettaja Freya tekee lyhyitä elokuvia joistakin tietyistä ohjeista. Pysäkkityöskentelyn aikana oppilaat katsovat elokuvat ja seuraavat ohjeita. He voivat katsoa ohjeet kahdesti, jos he eivät ymmärtäneet ensimmäisellä katselukerralla, mistä on kyse. Tällä tavalla Freya luopuu ohjaajan roolista, joten hän voi toimia valmentajana niille oppilaille, jotka todella tarvitsevat sitä.

3. Ennakoiva tukiopetus

Opettaja Emmelien työskentelee ennakoivan tukiopetuksen avulla. Ne oppilaat, jotka sitä tarvitsevat, saavat hieman lisäohjausta niissä asioissa, jotka eivät ole heille vielä tuttuja. Näin he voivat osallistua täysipainoisesti toisten kanssa oppituntien aikana.

4. Jokerit

Jokerit antavat oppilaille mahdollisuuden ottaa oppimisprosessi omiin käsiinsä. Kuvittele, että annat heille kokeen, jossa on useita arviointikriteereitä. He voivat käyttää jokeria yhteen tiettyyn arviointikriteeriin. Tämä tarkoittaa sitä, että tätä kyseistä kriteeriä ei oteta huomioon tai se huomioidaan kaksinkertaisesti. Näin alennat joillekin oppilaille kynnystä osallistua tiettyihin aktiviteetteihin, ja toisaalta voit antaa erityishaasteen nopeille oppijoille.

Kun oppilaat pitävät esitelmän ja kriteerisi ovat:

● kieli 4 pistettä
● sisältö 4 pistettä
● rakenne 4 pistettä
● intonaatio 4 pistettä
yhden kriteerin eliminoiminen ensimmäisellä esitelmäkerralla voi helpottaa oppilaita.

Opettaja Mieke käyttää jokereita seuraavasti: hän antaa oppilaidensa lukea hänen toisista tehtävistä heille antamansa palautteen. Oppilaat keksivät yhden henkilökohtaisen arviointikriteerin ja he voivat saada lisäpisteen, kun he ottavat sen huomioon.

5. Keskiviikkoiltapäivän oppitunti

Opettaja Barbara ei sulje luokkansa ovia keskiviikkoiltapäivisin antaakseen lisätukea oppilaille, jotka sitä tarvitsevat.

6. Luovaa tekemistä tekstien parissa

Eriyttämien ei tarkoita, että kaikki oppilaat tekevät eri tehtäviä. Se tarkoittaa myös oppilaiden erilaisten kiinnostuksen kohteiden ja heidän kehittämiensä strategioiden mielessä pitämistä. Opettaja Barbara tarjoaa erilaisia tapoja tutustua uusiin teksteihin.

Fait avec Padlet