Evaluatie en transitie van de leerlingen

Deze intellectuele output bestaat uit een toolset, een resourcebasis en een lijst met aanbevelingen om de ontvangst-, observatie- en transitieprocessen van nieuwkomers naar het reguliere klaslokaal te optimaliseren. Het is van essentieel belang ervoor te zorgen dat de nieuwkomer toegang heeft tot het onderwijsniveau dat overeenkomt met hun cognitieve mogelijkheden om voortijdig schoolverlaten te beperken en om uitstekende schoolprestaties te ondersteunen. Daarom hebben leerkrachten kennis, begeleiding en ondersteuning nodig om de transities van leerlingen met een zeer heterogene taalkundige en culturele achtergrond te begeleiden, van de opvang in het schoolsysteem tot de overgang naar het reguliere klaslokaal. Zoals eerder beschreven, hebben opvoeders mogelijk niet de juiste ontwikkelingsverwachtingen. Dientengevolge zijn ze geneigd om het ware potentieel van hun nieuwkomersleerlingen te onderschatten, terwijl soms ten onrechte stoornissen worden vastgesteld. Bovendien verschillen de criteria met betrekking tot de ontvangst, de toelating, de duur van het buitengewoon onderwijs en de overgang naar regulier of naar secundair onderwijs sterk tussen de steden. Deze factoren kunnen de optimale academische ontwikkeling van de leerlingen belemmeren.

De doelstellingen van deze module zijn dus:

  • Identificatie van de meest succesvolle strategieën om de integratie van nieuwkomers in de reguliere klas te verbeteren
  • Strategieën en interventies bieden voor een betere samenwerking tussen leraren van de nieuwkomers en de reguliere klas, evenals een beter begrip van de competenties van leerlingen en van de educatieve ondersteuning die ze nodig hebben.
  • Identificeren van de meest succesvolle beschikbare middelen om de ontwikkeling van de kinderen te observeren en uiteindelijk, om nieuwkomers te helpen zo snel mogelijk hun achterstand in te halen;
  • meer samenwerking tussen de verschillende belanghebbenden ontwikkelen om een programma voor de begeleiding van transities te ontwerpen;
  • Deze kennis beschikbaar maken om scholen in heel Europa mondiger te maken met het uiteindelijke doel om de vooruitzichten van deze kwetsbare groep leerlingen in onze samenleving te verbeteren.

Activiteiten, evaluatie en disseminatie: De momenteel beschikbare werkwijzen en middelen voor ontvangst, observatie en integratie in de reguliere klas zullen worden verzameld (nationaal en internationaal) en beschreven (3 universitaire locaties in samenwerking met scholen) op de drie partnersites. Vragenlijsten en richtlijnen zullen worden ontwikkeld om documentatie over benchmarks te verzamelen. De UU is verantwoordelijk voor de grensoverschrijdende verzameling en analyse van de gegevens. Literatuur over de ontwikkeling van tweede-taalverwerving, transitiepraktijken en opleidingsniveau zal worden geanalyseerd (UU). De gegevens worden gedeeld met behulp van de partnercommunicatieblog. Gegevens worden in het Engels gecompileerd en vertaald in de talen van de partners. Er zal een lijst met beste praktijken met betrekking tot ontvangst- en transitiecriteria in het Nederlands en Engels worden opgesteld, evenals aanbevelingen voor de ondersteuning van de kinderen wanneer deze in de reguliere klas worden geïntegreerd. Elke gemeente zal nadenken over hoe de begeleiding van transities op basis van de module kan worden geoptimaliseerd en kan worden aangepast aan de specifieke situatie, en zal tevens een begeleidingsprogramma ontwikkelen.