Differentiatie in de klas

Deze output is gericht op het ontwikkelen van een open access online tool met didactische handleidingen en materialen voor leraren die werken met recent aangekomen migrantenkinderen in hun klas. Deze handleidingen en materialen stellen leraren in staat om binnen de klas te differentiëren op basis van de behoeften en competenties van de leerlingen, rekening houdend met de heterogene kenmerken van de groepen. Er wordt een module ontwikkeld voor leerkrachten die werken in het lager onderwijs en in het secundair onderwijs. Docenten worden gestimuleerd, gecoacht en ondersteund om deze module te gebruiken en na te denken over hun eigen didactische werkwijzen. Het ontwikkelingsproces maakt uitwisseling van goede praktijken en expertise mogelijk tussen docenten die met nieuwkomers samenwerken op scholen in de partnersteden Gent, Helsinki en Rotterdam. Een laatste doel van deze module is het stimuleren van de ontwikkeling van een professioneel netwerk tussen docenten die in de drie steden werken.
 

Activiteiten

  • Handleidingen, materialen en goede praktijken verzamelen over differentiatie voor leerkrachten die werken met recent aangekomen migrantenkinderen in de drie partnersteden;
  • Aanpassing van deze methoden, materialen en goede praktijken aan de specifieke context van klassen met heterogene groepen recent aangekomen migrantenkinderen;
  • Ontwikkeling van een open toegang tot online-tool voor de verspreiding van deze methoden, materialen en goede praktijken. Richtlijnen voor het optimaliseren van de implementatie van deze werkwijzen zullen worden ontwikkeld en geïntegreerd in de online tool.
  • Professionalisering van leraren in de drie partnersteden (presentatie en demonstratie van de online tool in de drie steden; ondersteuning aangeboden aan leraren in Gent tijdens de implementatieperiode van de online tool; uitwisseling van goede praktijken en expertise tussen leraren van de drie steden van de partners ).