5 - Sekä ohjauskieli että monikielinen todellisuus

tarkoittaa
● vahvaa näkemystä kielen omaksumisen prosesseista
● vahvaa oppimisympäristöä
● selkeään tieteelliseen todistusaineistoon pohjautuvaa näkemystä monikielisyydestä
● vahvoja arviointikäytäntöjä

Järkevä koulun kielipolitiikka kiinnittää huomiota ohjauskieleen sekä monikieliseen todellisuuteen. Näiden kahden yhdistäminen vihjaa vahvasta visiosta yllä mainittujen näkökulmien osalta. Näiden näkökulmien ohella tarvitaan vahvoja arviointikäytäntöjä, jos ei muuten, niin sen vuoksi että olemme huolissamme siitä, mitä siirtymien hetkillä tapahtuu.