7 - Meertaligheid

Meertaligheid is een overkoepelend concept dat verschillende invullingen en functies kent. Die zijn afhankelijk van de context waarin ze gebruikt worden.
Voor het EDINA-project definiëren we het concept in de schoolcontext.

De realiteit ziet eruit als volgt:

  1. De meeste klassen, met of zonder (gewezen) anderstalige nieuwkomers, zijn meertalige omgevingen gezien de aanwezigheid van meertaligheid van leerlingen of de leraar.
  2. De meeste studenten verwerven verschillende meertalige reperoires. Elk van deze repertoires worden in een andere specifieke context gehanteerd: op school, op straat, op de bus, met de ouders…

Functie 1:
Leerlingen mengen deze repertoires in alledaagse conversaties als een didactisch hulpmiddel om te leren. “Translanguaging” in de praktijk dus. Dit is de communicatieve functie van translanguaging.

Functie 2:
Gebruik translanguaging om het leerproces van leerlingen te versterken. Dit is:

  • functioneel meertalig leren
  • translanguaging benutten als een pedagogische praktijk.

Functie 3:
Wees aandachtig voor meertaligheid as such. Wijs leerlingen, leraren en andere schoolactoren op de meertalige omgeving en de mogelijkheden die ze met zich meebrengt. Zo is ze bijvoorbeeld een kenmerk van diversiteit, kan ze een brug leggen naar kennis die leerlingen in een andere taal reeds hebben verworven enzovoort.

Functie 4:
Zet in op een taaloverstijgend bewustzijn bij je leerlingen. Neem nu en dan een zijspoor van je instructietaal naar andere talen en leg linken tussen woorden of grammatische structuren.