Twee types van differentiatie

Vooraleer je met differentiatie aan de slag gaat, is het goed om weten voor welke (leer)doeleinden je dit wil inzetten. Bij onderwijs voor nieuwkomers zijn 2 types van leerdoeleinden prioritair:

  • taalverwervings-doeleinden,
  • doeleinden die de integratie in de samenleving en burgerschap bevorderen.
    Om deze doelen te bereiken, kun je twee types van differentiatie inzetten.

Divergente differentiatie

voorziet in verschillende leerdoeleinden voor de leerlingen in een klas. Sommigen oefenen op het basispakket van de taak/opdracht, anderen kunnen al moeilijker onderdelen aan. Iedere leerling volgt het eigen tempo. Aan het eind van een divergente differentiatieles kan het niveauverschil tussen studenten variëren.

Convergente differentiatie

Dit is differentiatie in functie van dezelfde leerdoeleinden voor iedere leerling. Je hebt een duidelijk idee waar je de groep in zijn geheel wilt krijgen aan het einde van een les(senreeks).De weg daarheen zal voor elke leerling verschillen, maar allen zullen hetzelfde niveau bereiken. De leer-weg pas je aan elke leerling aan, volgens de behoeften van die leerling. Sommigen hebben meer ondersteuning nodig, andere werken liever duidop, weer anderen in stilte, …